LAP CLIP

ANA Niseko Classic 2022 Road Race

正式なリザルトや入賞対象は 公式リザルト にてご確認ください。

WEB記録証公開しました。

150km Men Age of Over 50(Non UGFWS)

85km Men High School(Non UGFWS) 85km Men Age of 19 to 39(Non UGFWS) 85km Men Age of 40 to 49(Non UGFWS) 85km Men Age of 50 to 54 85km Men Age of 55 to 59 85km Men Age of 60 to 64 85km Men Age of 65 to 69 85km Men Age of Over 70 85km Women High School(Non UGFWS) 85km Women Age of 19 to 34 85km Women Age of 35 to 39 85km Women Age of 40 to 44 85km Women Age of 45 to 49 85km Women Age of 50 to 54 85km Women Age of 55 to 59 85km Women Age of 60 to 64 85km Women Age of 65 to 69 85km Women Age of Over 70 85km Open Race 150km Men Age of High School(Non UGFWS) 150km Men Age of 19 to 34 150km Men Age of 35 to 39 150km Men Age of 40 to 44 150km Men Age of 45 to 49 150km Men Age of Over 50(Non UGFWS) 150km Women High School(Non UGFWS) 150km Women Age of Over 19(Non UGFWS) 150km Open Race
1位No.5020YAMAMOTO Atsushi
4:08:25.69+Top : 0:00.00
2位No.5006MATSUMURA Satoru
4:21:17.04+Top : +12:51.35
3位No.5019UTIYAMA Gou
4:27:10.84+Top : +18:45.15
4位No.5122MASUDA Kenichi
4:28:43.02+Top : +20:17.33
5位No.5106FUJIMOTO Isao
4:30:26.80+Top : +22:01.11
6位No.5010NAKAYA Shohei
4:30:26.82+Top : +22:01.13
7位No.5004KOGISHI Naoki
4:33:54.03+Top : +25:28.34
8位No.5016SUZUKI Hirotada
4:34:15.09+Top : +25:49.40
9位No.5128SAGA Sato
4:35:20.47+Top : +26:54.78
10位No.5005KUDO Hidehiko
4:36:00.45+Top : +27:34.76
11位No.5146COSJINS Carlo
4:43:54.16+Top : +35:28.47
12位No.5112IWATA Fumihiko
4:45:51.07+Top : +37:25.38
13位No.5002FUJII Yoshiaki
4:49:17.49+Top : +40:51.80
14位No.5012SAITO Takasi
4:51:17.48+Top : +42:51.79
15位No.5023YOSHIIKE Tsukasa
4:51:34.93+Top : +43:09.24
16位No.5107GREEN Michael
4:52:30.85+Top : +44:05.16
17位No.5126MONNA Yoshio
4:53:23.43+Top : +44:57.74
18位No.5130SASAKI Toshiyuki
4:55:30.70+Top : +47:05.01
19位No.5120KUWASHIMA Takayuki
4:55:37.32+Top : +47:11.63
20位No.5111ISHIBASHI Akira
4:56:13.02+Top : +47:47.33
21位No.5145YAMAZAKI Keita
4:56:57.42+Top : +48:31.73
22位No.5022YAMAZAKI Kazunori
4:58:36.63+Top : +50:10.94
23位No.5018TANAKA Ayumi
4:59:50.20+Top : +51:24.51
24位No.5136SUZUKI Ichiro
5:00:08.79+Top : +51:43.10
25位No.5124MITANI Wataru
5:01:03.86+Top : +52:38.17
26位No.5115KATO Yoshinori
5:01:54.21+Top : +53:28.52
27位No.5116KAWAHARA Yoshihiro
5:03:26.55+Top : +55:00.86
28位No.5113IZUHARA Isao
5:04:23.62+Top : +55:57.93
29位No.5143YAEKADO Toru
5:05:01.19+Top : +56:35.50
30位No.5139UDA Kiyotaka
5:05:24.96+Top : +56:59.27
31位No.5001AKATSUKA Hiroshi
5:07:26.55+Top : +59:00.86
32位No.5104CHE Yong Ho
5:07:42.69+Top : +59:17.00
33位No.5108HAMAMATSU Nobuyoshi
5:09:48.70+Top : +1:01:23.01
34位No.5118KOBAYASHI Hideo
5:12:16.62+Top : +1:03:50.93
35位No.5103AZAMA Takashi
5:19:35.74+Top : +1:11:10.05
36位No.5109IKEBE Haruhiko
5:19:55.14+Top : +1:11:29.45
37位No.5013SAITO Toyokazu
5:21:56.03+Top : +1:13:30.34
38位No.5021YAMASITA Mituru
5:22:01.95+Top : +1:13:36.26
39位No.5135SUZUKI Hiromu
5:24:28.15+Top : +1:16:02.46
40位No.5137SUZUKI Kouichi
5:28:48.38+Top : +1:20:22.69
41位No.5114WAKABAYASHI Junji
5:31:40.83+Top : +1:23:15.14
42位No.5119KODASHIRO Syoichi
5:36:18.92+Top : +1:27:53.23
-No.5007MINOGUCHI Tetsurou
-:--:--.--+Top : -
-No.5008MIURA Kentaro
-:--:--.--+Top : -
-No.5009MORIKAWA Yasunori
-:--:--.--+Top : -
-No.5011NOJIRI Shinya
-:--:--.--+Top : -
-No.5014SAITOU Kenji
-:--:--.--+Top : -
-No.5101ADELIMA Ernesto
-:--:--.--+Top : -
-No.5110IMURA Mitsunori
-:--:--.--+Top : -
-No.5117KIRIU Tadashi
-:--:--.--+Top : -
-No.5123MATSUMURA Hirohiko
-:--:--.--+Top : -
-No.5127OWAKI Hidetoshi
-:--:--.--+Top : -
-No.5129SAKAKI Seiichi
-:--:--.--+Top : -
-No.5133SHIMIZU Ken
-:--:--.--+Top : -
-No.5140UTSUE Joe
-:--:--.--+Top : -
-No.5144YAMAMOTO Eiji
-:--:--.--+Top : -
-No.5148HARADA Masaki
-:--:--.--+Top : -
-No.5003KIMURA Hiroshi
-:--:--.--+Top : -
-No.5015SATO Fumiaki
-:--:--.--+Top : -
-No.5105CHUCHRO Doug
-:--:--.--+Top : -
-No.5121LEE Kian Guan
-:--:--.--+Top : -
-No.5125MIURA Tatsuya
-:--:--.--+Top : -
-No.5131SATOU Hiroyuki
-:--:--.--+Top : -
-No.5134SO Kwok Yun
-:--:--.--+Top : -
-No.5138TSANG Wai Keung
-:--:--.--+Top : -
-No.5141WHIT Raymond
-:--:--.--+Top : -
-No.5142WHYMAN Mark
-:--:--.--+Top : -
-No.5147NAGAMINE Yoshinari
-:--:--.--+Top : -