LAP CLIP

The 6th Niseko Classic Road Race

140km Men Age of Over 50(Non UGFWS)

70km Men High School(Non UGFWS) 70km Men Age of 19 to 39(Non UGFWS) 70km Men Age of 40 to 49(Non UGFWS) 70km Men Age of 50 to 54 70km Men Age of 55 to 59 70km Men Age of 60 to 64 70km Men Age of 65 to 69 70km Men Age of Over 70 70km Women High School(Non UGFWS) 70km Women Age of 19 to 34 70km Women Age of 35 to 39 70km Women Age of 40 to 44 70km Women Age of 45 to 49 70km Women Age of 50 to 54 70km Women Age of 55 to 59 70km Women Age of 60 to 64 70km Women Age of 65 to 69 70km Women Age of Over 70 140km Men High School(Non UGFWS) 140km Men Age of 19 to 34 140km Men Age of 35 to 39 140km Men Age of 40 to 44 140km Men Age of 45 to 49 140km Men Age of Over 50(Non UGFWS) 140km Women High School(Non UGFWS) 140km Women Age of Over 19(Non UGFWS)
1位No.5001MIFUNE Masahiko
3:48:30+Top : 0:00
2位No.5143CHARLES Smith
4:05:54+Top : +17:24
3位No.5103COSIJNS Carlo
4:08:40+Top : +20:10
4位No.5008MATSUMURA Satoru
4:08:45+Top : +20:15
5位No.5125AMANO Itaru
4:09:09+Top : +20:39
6位No.5118ARAI Takashi
4:11:03+Top : +22:33
7位No.5132FUJIMOTO Isao
4:12:17+Top : +23:47
8位No.5004YOSHIIKE Tsukasa
4:15:08+Top : +26:38
9位No.5128WATANABE Satoshi
4:16:08+Top : +27:38
10位No.5005SAGA Sato
4:18:19+Top : +29:49
11位No.5009AKATSUKA Hiroshi
4:18:30+Top : +30:00
12位No.5138RYUTO Masahiro
4:18:50+Top : +30:20
13位No.5017KATAKURA Koki
4:19:37+Top : +31:07
14位No.5109SASAKI Toshiyuki
4:19:44+Top : +31:14
15位No.5114YOSHIKAZU Kasuga
4:26:38+Top : +38:08
16位No.5105OSHIMI Yuji
4:27:25+Top : +38:55
17位No.5140CHE Yong Ho
4:27:30+Top : +39:00
18位No.5135HONMA Toshikazu
4:27:42+Top : +39:12
19位No.5010MASUDA Kenichi
4:29:19+Top : +40:49
20位No.5144YAMASHITA Naohisa
4:30:51+Top : +42:21
21位No.5019MONNA Yoshio
4:31:37+Top : +43:07
22位No.5013TANAKA Ayumi
4:32:20+Top : +43:50
23位No.5133HIRAI Kazuyuki
4:33:12+Top : +44:42
24位No.5007KENTARO Miura
4:34:00+Top : +45:30
25位No.5130FUJIWARA Toshiteru
4:35:47+Top : +47:17
26位No.5112SAMBONSUGA Junichi
4:37:08+Top : +48:38
27位No.5119SUGITACHI Akira
4:37:13+Top : +48:43
28位No.5129FUJIMAKI Tadahide
4:37:46+Top : +49:16
29位No.5127TANAKA Masanao
4:37:57+Top : +49:27
30位No.5012INOMATA Kiyoshi
4:38:52+Top : +50:22
31位No.5011OONUMA Yasuhiko
4:39:12+Top : +50:42
32位No.5113YAMAZAKI Syousuke
4:40:56+Top : +52:26
33位No.5115OBARA Tetsumi
4:41:01+Top : +52:31
34位No.5003USUI Nobuyuki
4:42:40+Top : +54:10
35位No.5106KATO Yoshinori
4:43:10+Top : +54:40
36位No.5120SUNAI Fukuhiro
4:44:02+Top : +55:32
37位No.5006SATO Takanobu
4:46:44+Top : +58:14
38位No.5141SAITOU Toyokazu
4:46:46+Top : +58:16
39位No.5016HAMAMATSU Nobuyoshi
4:47:47+Top : +59:17
40位No.5014FUJII Yoshiaki
4:48:09+Top : +59:39
41位No.5021SAITOU Kenji
4:48:20+Top : +59:50
42位No.5134HIRASA Hidenori
4:48:31+Top : +1:00:01
43位No.5142A DE LIMA Ernesto
4:51:57+Top : +1:03:27
44位No.5018KITANO Keiji
4:54:51+Top : +1:06:21
45位No.5139SAITO Takasi
4:54:57+Top : +1:06:27
46位No.5124OSHIMA Shigeyuki
4:55:30+Top : +1:07:00
47位No.5102KITAHARA Hidenori
4:56:18+Top : +1:07:48
48位No.5015IIDA Shunji
4:57:23+Top : +1:08:53
49位No.5121MASUTANI Manabu
4:59:00+Top : +1:10:30
50位No.5131FUJITA Kazumi
4:59:55+Top : +1:11:25
51位No.5122OSAKI Kenji
5:00:08+Top : +1:11:38
52位No.5110SASAKI Seiichi
5:00:41+Top : +1:12:11
53位No.5123OBA Junichiro
5:01:38+Top : +1:13:08
54位No.5150BERGMAN Per Arne
5:02:25+Top : +1:13:55
55位No.5111MITANI Wataru
5:05:29+Top : +1:16:59
-No.5020WADA Kenji
-:--:--+Top : -
-No.5104HANAI Kazutaka
-:--:--+Top : -
-No.5107KONDO Nobuo
-:--:--+Top : -
-No.5108HARADA Yasuhiro
-:--:--+Top : -
-No.5116KOBAYASHI Makoto
-:--:--+Top : -
-No.5117MATSUMURA Hirohiko
-:--:--+Top : -
-No.5126TANAKA Nobuharu
-:--:--+Top : -
-No.5136HONDA Kinsei
-:--:--+Top : -
-No.5137MINOGUCHI Tetsurou
-:--:--+Top : -
-No.5145COLLESS Gamini
-:--:--+Top : -
-No.5146SERRA Paul
-:--:--+Top : -
-No.5147ANGUS Robert
-:--:--+Top : -
-No.5152CHENG Christopher
-:--:--+Top : -
-No.5002ABE Yoshiyuki
-:--:--+Top : -
-No.5022KIM Michael
-:--:--+Top : -
-No.5101AKAGAWA Makoto
-:--:--+Top : -
-No.5148KIDD Mark Hugh Beresford
-:--:--+Top : -
-No.5149JEFFREYS Stuart
-:--:--+Top : -
-No.5151TSEDENDAMBA Ganbold
-:--:--+Top : -