LAP CLIP

The 6th Niseko Classic Road Race

140km Men Age of 45 to 49

70km Men High School(Non UGFWS) 70km Men Age of 19 to 39(Non UGFWS) 70km Men Age of 40 to 49(Non UGFWS) 70km Men Age of 50 to 54 70km Men Age of 55 to 59 70km Men Age of 60 to 64 70km Men Age of 65 to 69 70km Men Age of Over 70 70km Women High School(Non UGFWS) 70km Women Age of 19 to 34 70km Women Age of 35 to 39 70km Women Age of 40 to 44 70km Women Age of 45 to 49 70km Women Age of 50 to 54 70km Women Age of 55 to 59 70km Women Age of 60 to 64 70km Women Age of 65 to 69 70km Women Age of Over 70 140km Men High School(Non UGFWS) 140km Men Age of 19 to 34 140km Men Age of 35 to 39 140km Men Age of 40 to 44 140km Men Age of 45 to 49 140km Men Age of Over 50(Non UGFWS) 140km Women High School(Non UGFWS) 140km Women Age of Over 19(Non UGFWS)
1位No.814YAMAMOTO Atsushi
3:40:16+Top : 0:00
2位No.828NAKATSURU Tomoki
3:40:41+Top : +0:25
3位No.812YAMAZAKI Hiroshi
3:45:39+Top : +5:23
4位No.816SHINODA Atsushi
3:47:36+Top : +7:20
5位No.827TAKEUCHI Yasuhito
3:48:05+Top : +7:49
6位No.834TSUCHIYA Masanori
3:48:44+Top : +8:28
7位No.801NISHIO Yosuke
3:49:18+Top : +9:02
8位No.823AOKI Hirohiko
3:56:33+Top : +16:17
9位No.901TAKAHASHI Makoto
3:58:58+Top : +18:42
10位No.803OKAMOTO Hideaki
4:01:46+Top : +21:30
11位No.837BAMBA Keitaro
4:01:47+Top : +21:31
12位No.835SHIRASAKI Kenji
4:01:59+Top : +21:43
13位No.836YAEZAWA Akihiro
4:02:26+Top : +22:10
14位No.961TOMODA Hirokazu
4:05:25+Top : +25:09
15位No.808KUDO Hiroyuki
4:07:02+Top : +26:46
16位No.804KITA Yoshiaki
4:07:13+Top : +26:57
17位No.846SAITOU Masayasu
4:08:45+Top : +28:29
18位No.833TANAKA Naoki
4:08:51+Top : +28:35
19位No.817KOBAYASHI Kensuke
4:10:00+Top : +29:44
20位No.954HAGIWARA Shigeru
4:10:42+Top : +30:26
21位No.831TSURUTA Kazuhiro
4:10:56+Top : +30:40
22位No.909KAJINO Hidetada
4:12:30+Top : +32:14
23位No.968SALISBURY Paul
4:12:38+Top : +32:22
24位No.813YAMAZAKI Kazunori
4:13:32+Top : +33:16
25位No.957HIGUCHI Takeshi
4:14:05+Top : +33:49
26位No.845MAMADA Mitsukazu
4:14:32+Top : +34:16
27位No.960YAGUCHI Katsuyuki
4:14:35+Top : +34:19
28位No.931ICHIKAWA Yuichi
4:14:35+Top : +34:19
29位No.927MIIDA Kazuhito
4:14:41+Top : +34:25
30位No.934SHIGERU Wako
4:14:50+Top : +34:34
31位No.958TOMINAGA Eiji
4:14:54+Top : +34:38
32位No.821SETA Masahiko
4:14:59+Top : +34:43
33位No.842RI Souu
4:15:04+Top : +34:48
34位No.809TAKAHASHI Hiroto
4:16:02+Top : +35:46
35位No.904ITOU Takayuki
4:18:22+Top : +38:06
36位No.826TANIWAKI Masakazu
4:18:37+Top : +38:21
37位No.807USHIYAMA Kyoichi
4:19:31+Top : +39:15
38位No.939UEDA Tsuyoshi
4:19:32+Top : +39:16
39位No.843HAYASHI Koji
4:21:14+Top : +40:58
40位No.822NISHIMURA Takashi
4:21:37+Top : +41:21
41位No.839HIRAYAMA Katsuki
4:22:48+Top : +42:32
42位No.903YEO Alex
4:26:02+Top : +45:46
43位No.975LACASSE Miguel
4:26:16+Top : +46:00
44位No.818UEDA Takashi
4:26:42+Top : +46:26
45位No.938MATSUMURA Shinichi
4:26:46+Top : +46:30
46位No.937OGAWA Nobuyuki
4:28:50+Top : +48:34
47位No.844SUZUKI Hirotada
4:31:06+Top : +50:50
48位No.832TAGUCHI Noriaki
4:31:50+Top : +51:34
49位No.810SATOU Chikara
4:32:17+Top : +52:01
50位No.838TAKEDA Hiroshi
4:32:22+Top : +52:06
51位No.943KAWAHARA Yoshihiro
4:34:34+Top : +54:18
52位No.953FUJIKI Ryosuke
4:35:02+Top : +54:46
53位No.942ISHIYAMA Noriyuki
4:35:32+Top : +55:16
54位No.956IIDA Hiroshi
4:35:34+Top : +55:18
55位No.925NOBUTAKA Sato
4:36:42+Top : +56:26
56位No.916FURUKAWA Yoshiaki
4:37:57+Top : +57:41
57位No.811YAMASITA Mituru
4:38:01+Top : +57:45
58位No.971REDDING Jon
4:38:25+Top : +58:09
59位No.825MURAKAMI Yoshinobu
4:38:36+Top : +58:20
60位No.806MIYAZAWA Tomohiro
4:38:47+Top : +58:31
61位No.966BOESIGER Michael
4:39:02+Top : +58:46
62位No.840TOYODA Yutaka
4:42:09+Top : +1:01:53
63位No.940AOYAMA1 Daisuke
4:42:54+Top : +1:02:38
64位No.924KONNO Satoshi
4:43:34+Top : +1:03:18
65位No.955YAGI Takauki
4:47:15+Top : +1:06:59
66位No.912KICHIMONJI Masaki
4:47:22+Top : +1:07:06
67位No.959NOGUCHI Satoshi
4:49:50+Top : +1:09:34
68位No.906UDA Kiyotaka
4:52:09+Top : +1:11:53
69位No.923TAKANO Yasuhiko
4:57:55+Top : +1:17:39
70位No.819MORIKAWA Yasunori
4:58:02+Top : +1:17:46
71位No.841OCHIAI Takuro
4:58:04+Top : +1:17:48
72位No.913HISANO Masataka
4:58:16+Top : +1:18:00
73位No.944IZUMI Hirotomo
5:02:09+Top : +1:21:53
74位No.951SHIMADA Akio
5:02:22+Top : +1:22:06
75位No.902SUZUKI Hiromu
5:04:33+Top : +1:24:17
76位No.824ISHII Motoaki
5:07:46+Top : +1:27:30
77位No.914HASHIMOTO Noboru
5:08:59+Top : +1:28:43
-No.815YAMAMOTO Hiroaki
-:--:--+Top : -
-No.820SUGAHARA Michiaki
-:--:--+Top : -
-No.830NAGAMINE Yoshinari
-:--:--+Top : -
-No.905IMURA Mitsunori
-:--:--+Top : -
-No.907UTSUE Jo
-:--:--+Top : -
-No.908KATO Masahiro
-:--:--+Top : -
-No.910KIKUCHI Akinori
-:--:--+Top : -
-No.915KUWASHIMA Takayuki
-:--:--+Top : -
-No.917ITSUKAICHI Yoshinori
-:--:--+Top : -
-No.918MUKAIDA Shintaro
-:--:--+Top : -
-No.920MIZOKOSHI Shigeru
-:--:--+Top : -
-No.921TAKAHASHI Ko
-:--:--+Top : -
-No.922TAKAYAMA Hideki
-:--:--+Top : -
-No.926BANZAI Hiroshi
-:--:--+Top : -
-No.928MIURA Tatsuya
-:--:--+Top : -
-No.930YAMADA Nobutaka
-:--:--+Top : -
-No.932ICHINO Masatoshi
-:--:--+Top : -
-No.933SHIGENO Haruki
-:--:--+Top : -
-No.935AKIMOTO Kenichi
-:--:--+Top : -
-No.936KOSHIMIZU Terumitsu
-:--:--+Top : -
-No.945ASAI Naoki
-:--:--+Top : -
-No.948OTAKE Kouji
-:--:--+Top : -
-No.949TANAKA Kazunori
-:--:--+Top : -